Warning: Creating default object from empty value in /home/sites3/newsites2/engine/class_cms.php on line 58
05.12.05. Daugavpils pilsētas domes kārtēja sēde 2005.gada 8.decembrī plkst.1400Strict Standards: Non-static method News::LastList() should not be called statically in /home/sites3/newsites2/files/templates_c/80e9b31ee57c1f5befe62bf525151619e6dac976.file.global.sidebar.tpl.php on line 30

Strict Standards: Non-static method News::LastArchive() should not be called statically in /home/sites3/newsites2/files/templates_c/80e9b31ee57c1f5befe62bf525151619e6dac976.file.global.sidebar.tpl.php on line 32

Архив

2018
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997


Strict Standards: Non-static method Pool::Handler() should not be called statically in /home/sites3/newsites2/files/templates_c/80e9b31ee57c1f5befe62bf525151619e6dac976.file.global.sidebar.tpl.php on line 34

Strict Standards: Non-static method News::LastListSpecialNew() should not be called statically in /home/sites3/newsites2/files/templates_c/80e9b31ee57c1f5befe62bf525151619e6dac976.file.global.sidebar.tpl.php on line 36

Strict Standards: Non-static method News::LastListSpecial() should not be called statically in /home/sites3/newsites2/files/templates_c/80e9b31ee57c1f5befe62bf525151619e6dac976.file.global.sidebar.tpl.php on line 38

05.12.05. Daugavpils pilsētas domes kārtēja sēde 2005.gada 8.decembrī plkst.1400
Daugavpils pilsētas domespriekšsēdētāja Rita Strode sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi2005.gada 8.decembrī plkst.1400Domes Mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1un izsludina šādu darba kārtību:
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Ziņotājs
1. Par Ivara Murāna iecelšanu Daugavpils pašvaldības iestādes “1.bērnunams – patversme “Auseklītis”” direktora amatā Personāllietvedības pārzine A.Kokina
2. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2005.gadam” Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
4. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 24.novembra lēmumā Nr.646 “Par policijas prēmēšanu”
5. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
6. Par izmaiņām Daugavpils pilsētas domes iestādes “Daugavpils sporta medicīnas centrs” Nolikumā Priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska
7. Par pašvaldību stipendiju piešķiršanu
8. Par saistošo noteikumu “Vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi Daugavpils pilsētā” apstiprināšanu Priekšsēdētājas vietnieks J.Lāčplēsis
9. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta” pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem, nodomu līguma akceptēšanu Priekšsēdētājas vietnieks V.Drīksne
10. Par Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāna Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā 2006.gadam apstiprināšanu Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga
11. Par licences pagarināšanu pasažieru pārvadājumiem
12. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības zemes gabalu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems
13. Par piedalīšanos izsolē nekustamā īpašuma Indras ielā 9, Daugavpilī iegādei
14. Par atļauju sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “UTEKS” aizdevuma saņemšanai ieķīlāt nekustamo īpašumu Daugavpilī, 18.novembra ielā 37A
15. Par zemesgabala Daugavpilī, Vaļņu ielā 48 pirkuma līguma slēgšanu ar Dautu Barkinu
16. Par pirmās hipotēkas dzēšanu nekustamajam īpašumam Daugavpilī, 18.novembra ielā 208A
17. Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
18. Par attiekšanos no pirmpirkuma tiesībām
19. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-019-0208 Patversmes ielā 7C, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
20. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-019-8003 Stacijas ielā 26, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
21. Par zemesgabala Daugavpilī, Kastaņu ielā 13 pārdošanu Tamārai Tkačenko
22. Par zemesgabala Daugavpilī, Tautas ielā 3 pārdošanu Tatjanai Piotrovičai un Viktoram Piotrovičam
23. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sadzīves pakalpojumu kombināts” par Daugavpils pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas tīklu apkalpošanu PSIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes loceklis I.Ribņikovs
24. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 13.februāra lēmumā Nr. 95 “Par Latviešu kultūras centra maksas pakalpojuma cenām” Latviešu kultūras centra direktore R.Osmane
25. Par Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu tarifiem Sporta pārvaldes priekšsēdētājs V.Gauks
26. Par Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmuma Nr.878 “Par atvieglojumiem braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 2005.gadā” grozījumiem Socialo lietu pārvaldes direktore Ž.Kulakova
27. Par atkārtotu politiski represētās personas apliecības izsniegšanu Politiski represēto personu lietu komisijas priekšsēdētāja L.Permiņeva
28. Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītāja I.Stoļarova
29. Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu sakarā ar nepatiesām ziņām
30. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2003.gada 24.februāra lēmumā Nr.156 Būvvaldes vadītājs A.Pundurs
31. Par adrešu piešķiršanu
32. Par atbalstu projektam “Daugavpils Valsts ģimnāzijas internāta ēkas renovācija” Valsts investīciju programmā 2007. – 2009.gadam Izglītības pārvaldes vadītājs J.Dukšinskis
33. Par energoefektivitātes paaugstināšanas projektu realizāciju
34. Par debitoru parādiem
35. Par personu iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā Dzīvokļu nodaļas vadītāja M.Liniņa
36. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu un īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā Šaurā iela 28
37. Par ievietošanu un uzturēšanās līguma pagarināšanu sociālajā patversmē Šaurā iela 23

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha